IZS – VIP – Vrijheid in Praten – voor volwassenen vanaf ca. 23 jaar

Bent u toe aan DE OMSLAG met betrekking tot uw stotteren?

Dan is de VIP-training iets voor u!

In deze training leer je:

 • Minder vechten tegen negatieve gevoelens en gedachten omtrent stotteren
 • Je vechtschakelaar uitzetten en contact maken met de realiteit

Mindfulness en ACT ( Acceptance and Commitment Therapy), dialoog en geweldloze communicatie, maar ook lichaamsgerichte werkvormen en systemisch werk maken deel uit van de training.

Na afloop van deze groepstherapie

 • Zijn stotterangst en spanningen rondom het stotteren verminderd
 • Gaat het praten gemakkelijker en vrijer
 • Ken je je eigen kwaliteiten en je krachtbronnen
 • Zijn je mogelijkheden tot vrijuit communiceren aangeboord en
 • Heeft stotteren een minder dominante plek in je leven

Deelnemers geven aan dat ze na afloop van de training:

 • Minder spanning hebben rondom het stotteren
 • Het stotteren meer accepteren
 • Meer vrijuit communiceren
 • Zich meer bewust zijn van wat ze waard zijn in het leven, ondanks hun stotteren en dat ze
 • Vaker zeggen wat ze willen zeggen

De training bestaat uit 4 hele dagen, verspreid over enkele weken, op een rustige locatie centraal in het land en wordt gegeven door ervaren en gecertificeerde therapeuten/begeleiders.

Elke dag zal een andere invulling krijgen afhankelijk van wat nodig is, van wat de groep vraagt en aansluitend bij de wensen van de deelnemers.

Daarbij:

 • Onderlinge coaching tussen de sessies door en na afloop
 • Evaluatie met de therapeut waarin wordt gekeken of een vervolgstap nodig is.

Indien nodig zal de behandelend logopedist/ stottertherapeut de behandeling hervatten zodat “Vrijheid in Praten” gehandhaafd blijft.

De VIP-training wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket (logopedie). Wel valt logopedie ook onder de eigen bijdrage die elke verzekerde vanaf 18 jaar per jaar moet betalen. Er is een gerichte verwijzing nodig van je huisarts.

Opgeven kan door dit formulier (pdf) te printen, in te vullen en op te sturen.

Voor vragen over inhoud of deelname, voor de voorwaarden om deel te nemen, of om je op te geven kun je contact opnemen met Marion Weijts, mailadres: marion.weijts@xs4all.nl