Groepstherapie bij praktijken

Bij verschillende praktijken wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan groepstherapie. In deze groepsbijeenkomsten kunnen verschillende thema’s besproken worden. Ook is er de mogelijkheid om de oefeningen die in de individuele afspraken worden gedaan in een veilige setting in een groep toe te passen. In de individuele therapie wordt besproken of het een toevoeging is om ook naar deze bijeenkomsten te komen.

Daarnaast worden er ook intensieve groepen voor jongeren en volwassenen aangeboden door NVST-stottertherapeuten. U kunt hierover bij uw therapeut meer informatie aanvragen.

Integraal Zorgtraject Stotteren

Integraal Zorgtraject Stotteren (IZS)

Staat het stotteren je nog steeds in de weg?

Dan is een begeleiding bij een logopedist-stottertherapeut met aandacht voor dat wat jij nodig hebt dé weg.

Ervaren, vakkundige therapeuten werken met je aan persoonlijke groei en spreektechnische vaardigheden.

We gaan voor effect op de lange termijn.

 Je start met individuele therapie waarin aandacht voor:

  • Hoe ziet jouw stotteren eruit
  • Wat is de impact van je stotteren op je dagelijks leven
  • Wat zijn je gevoelens en gedachten over stotteren
  • Hoe kun jij je stotteren veranderen naar (meer) vloeiend spreken

Je verlaat de veilige therapieruimte en gaat toepassen wat je geleerd hebt in het echte leven.

Een groepstherapie is daarbij een enorme steun.

Er zijn drie soorten groepstherapie binnen IZS:

  • De RAP training voor jongeren die stotteren (Relaxed Anders Praten)
  • De VIP training voor volwassenen die stotteren met de wens Vrijheid In Praten
  • De JES training voor volwassenen die stotteren en vooral aan hun spreektechniek willen werken (Je Eigen Spreektechniek)

De O.K.-training (Ouder-Kind-Training) is een speciale groep die kinderen en ouders ondersteunt als het stotteren chronisch lijkt te worden.

Je hebt daarna voldoende bagage om op dat moment alleen verder te kunnen. Indien nodig volgt nog een (na)traject bij je individuele logopedist of stottertherapeut.

De groepstherapie wordt gegeven door speciaal daarvoor opgeleide logopedisten-stottertherapeuten, die geregistreerd staan in het register IZS van de NVLF.

Als behandelend logopedist is het van belang dat je weet wat een groepstherapie kan doen voor een jongere of volwassene die stottert. In de download “Rol van de logopedist” lees je informatie over welke rol de logopedist in dit traject speelt. Immers: iedereen (mits je voldoet aan de voorwaarden) kan meedoen aan één van de intensieve groepen van het IZS. Zie ook de downloads met instapcriteria voor de diverse groepen, welke je, samen met de logopedist goed moet checken alvorens je aan te melden.

Voor data van de diverse groepen: zie https://stottercentra.nl/agenda