Samenwerking logopedist en NVST-stottertherapeut

Er zijn mogelijkheden om als reguliere logopedist samen te werken met een NVST-stottertherapeut, wanneer er vragen zijn over de behandeling bij stotteren of broddelen. Voor meer informatie zie de richtlijn stotteren of neem contact op met een NVST-therapeut bij jou in de buurt om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Daarnaast is er de mogelijkheid jouw cliënt die stottert mee te laten doen aan de groepsbehandelingen die door Integraal Zorgtraject Stotteren (IZS) worden aangeboden, klik hier voor de flyer. We bieden logopedisten en hun cliënten jaarlijks de mogelijkheid om kennis te maken met de groepstherapieën van IZS, de therapeuten en de mensen die het al gevolgd hebben. Klik hier voor informatie over de eerstvolgende kennismakingsdag.

Opleiding tot stottertherapeut

De NVST is sinds juli 2014 partner van het ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Dit consortium biedt een Post-HBO opleiding in stottertherapie aan. De NVST heeft zich aangesloten bij deze opleiding. Iedereen die zich wil specialiseren in stotteren wordt aangeraden het specialisatieprogramma van het ECSF te doen. Een korte omschrijving van de inhoud van dit programma vind je op: www.ecsf.eu.

Bij succesvolle afronding van dit specialisatieprogramma kun je lid worden van de NVST. Om als “European Fluency Specialist” én als lid van de NVST geregistreerd te kunnen blijven, moet worden voldaan aan de EFS-criteria voor de basisregistratie en de herregistratie (iedere 3 jaar). De NVST faciliteert haar leden en andere geïnteresseerden in deze (her)registratie door bijvoorbeeld het organiseren van studiedagen en andere activiteiten.

Logopedisten die de ECSF-opleiding volgen kunnen aspirant-lid van de NVST worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aspirant-lid van de NVST worden? Neem dan contact op met Else Rozema, bestuurslid NVST: ecrozema@gmail.com.

Cursussen op gebied van stotteren

Op onderstaande websites kan je meer informatie vinden over cursussen op gebied van stotteren.

https://restartdcm.nl/basiscursus-restart-dcm-logopedisten/

.

DOWNLOADBAAR MATERIAAL

Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen

Werkmodellen Lo & Fo oktober 2012

Het werkmodel kan gebruikt worden als onderdeel bij de uitleg van stotteren.

Demands and Capacities Model (DCM) Lo & Fo oktober 2012