Samenwerking logopedist en NVST-stottertherapeut

Allround logopedisten zijn ook bevoegd en in staat om stotteren te behandelen. De allround logopedist krijgt meestal een tijdige aanmelding of signalering bij de eerste signalen waarbij nog weinig sprake is van aangeleerde secundaire gedragingen. Daarnaast heeft de logopedist als voordeel de mogelijkheid therapie en voorlichting ‘dichtbij’ de cliënt te geven.

Vervolgens zijn er mogelijkheden om als reguliere logopedist samen te werken met een NVST-stottertherapeut, wanneer er vragen zijn over de behandeling bij stotteren of broddelen. De logopedist kan verwijzen naar een logopedist-stottertherapeut maar kan ook een (telefonisch) consult aanvragen of gecoacht worden bij het plannen en uitvoeren van de therapie. In de Richtlijn Stotteren zijn hierover een aantal aanbevelingen opgenomen:

  • De logopedist dient de aanbevelingen uit deze richtlijn voor diagnostisch en therapeutisch handelen te kunnen uitvoeren. Indien de logopedist zich daartoe onvoldoende in staat acht, dient te worden doorverwezen naar een logopedist met meer expertise op het gebied van stotteren of naar een logopedist-stottertherapeut.
  • Als tijdens twee- of driemaandelijkse evaluaties van het therapieproces blijkt dat de opgestelde realistische en haalbare behandeldoelen onvoldoende zijn gerealiseerd volgens de persoon die stottert of de logopedist/logopedist-stottertherapeut, dan moet de behandelende logopedist of logopedist-stottertherapeut de mogelijkheid van verwijzing naar een andere behandelaar bespreken.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met een NVST-therapeut bij jou in de buurt om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Damstégroep: intensieve therapiegroepen NVST

Het is mogelijk jouw cliënt die stottert mee te laten doen aan de groepsbehandelingen uit het Integrale Zorgtraject Stotteren die door de Damstégroep vanuit de NVST worden aangeboden. Daaronder vallen de vier groepen OK (Ouder-Kindtraining, 7-12 jaar), RAP (Relaxed Anders Praten, 12-19 jaar), de VIP (Vrijheid In Praten, 21+ jaar) en de JES (Je Eigen Spreken, 18+ jaar).

Op de website van de Damstégroep vind je alle informatie, datums en inschrijfmogelijkheden. Deze groepen worden geleid door ervaren en deskundige logopedist-stottertherapeuten, speciaal daarvoor opgeleid en geregistreerd staan in het register IZS (Integrale Zorgtraject Stotteren) van de NVLF.

De groepstherapieën zijn vaak ingebed in een stuk individuele begeleiding, voorafgaand en na de groep, maar kunnen ook los gevolgd worden naast de individuele therapie bij de huidige logopedist of logopedist-stottertherapeut. Voor de volgen van de groepen gelden instapcriteria, waarbij gesproken wordt over de voorwaarden, doelen en contraindicaties. Zie hiervoor de documenten voor de OK-training, RAP-training, VIP-training en JES-training.

Ook biedt de organisatie logopedisten en hun cliënten jaarlijks vrijblijvend de mogelijkheid om kennis te maken met de groepstherapieën van de Damstégroep, de therapeuten en de mensen die het al gevolgd hebben. Klik hier voor de datums van de eerstvolgende info-dagen.

Voor meer informatie over de Damstégroep zijn er voor logopedist(-stottertherapeut)en verschillende informatieve interviews gemaakt:

Als behandelend logopedist is het van belang dat je weet wat een groepstherapie kan doen voor een jongere of volwassene die stottert. In de download ‘Damstégroepen – rol van logopedist’ lees je informatie over welke rol de logopedist in dit traject speelt.

Opleiding tot stottertherapeut

De NVST is sinds juli 2014 partner van het ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Dit consortium biedt een Post-HBO opleiding in stottertherapie aan. Deze eenjarige opleiding (25 ECTS, 1 ECST = 25-30 uur studiebelastingsuur) bestaat uit een theoretisch gedeelte (15 ECTS) en het lopen van een stage bij een geregistreerd EFS-therapeut (min 120 uur) en het schrijven van een portfolio (stage en portfolio = 10 ECTS). De NVST heeft zich aangesloten bij deze opleiding. Iedereen die zich wil specialiseren in stotteren wordt aangeraden het specialisatieprogramma van het ECSF te doen. Een korte omschrijving van de inhoud van dit programma is te vinden op: www.ecsf.eu.

Logopedisten die de ECSF-opleiding volgen kunnen aspirant-lid van de NVST worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aspirant-lid van de NVST worden? Neem dan contact op met de secretaris van het NVST-bestuur. Meer informatie over het NVST-lidmaatschap is hier te vinden.

EFS-registratie

Bij succesvolle afronding van de ECSF-opleiding kunnen logopedist-stottertherapeuten voldoen aan de initiële registratie van het EFS-register en daarmee lid worden van de NVST.

Lid van de NVST worden? Neem dan contact op met de secretaris van het NVST-bestuur. Meer informatie over het NVST-lidmaatschap is hier te vinden.

Om als “European Fluency Specialist” én als lid van de NVST geregistreerd te kunnen blijven, moet worden voldaan aan de EFS-criteria voor de basisregistratie en de herregistratie (iedere 3 jaar). Voor de basisregistratie binnen maximaal 3 jaar na de initiële registratie moet 80 uur klinisch werk, 35 uur bijscholing en 10 uur discussiegroepen/intercollegiaal overleg aangetoond worden. Voor de daaropvolgende herregistraties is in 3 jaar tijd 300 uur klinisch werk, 60 uur bijscholing en 18 uur discussiegroep vereist.

De NVST faciliteert haar leden en andere geïnteresseerden in deze (her)registratie door bijvoorbeeld het organiseren van studiedagen en andere activiteiten en het ondersteunen bij onduidelijkheden tijdens (her)registratie.

De EFS-geregistreerde stottertherapeuten in Europa zijn te vinden op: www.europeanfluencyspecialists.eu.

Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen

DOWNLOADBAAR MATERIAAL

Werkmodellen Lo & Fo oktober 2012

Het werkmodel kan gebruikt worden als onderdeel bij de uitleg van stotteren.

Demands and Capacities Model (DCM) Lo & Fo oktober 2012