Stottertherapie is maatwerk, omdat ieder mens verschillend is. Ook de gedragingen bij stotteren zijn voor ieder mens uniek. En ieder individu heeft weer zijn eigen reacties op het stotteren.
Deze reacties kunnen zijn: het vermijden van spreeksituaties, het uitstellen van het geven van een reactie in een gesprek of andere woorden bedenken dan het verwachte stotterwoord. De persoon die stottert kan geleidelijk negatieve gedachten ontwikkelen die tot deze reacties leiden. De gevoelens rond spreken en stotteren veranderen mee, vaak in negatieve zin. Daardoor kan stotteren in sociaal opzicht ook veel gevolgen hebben. Juist deze individuele gedachten , gevoelens en reacties vragen om stottertherapie ‘op maat’.

Meer informatie over stotteren is ook te lezen op de website van het StotterFonds.

Samen met de NVST-stottertherapeut breng je het stotteren en bijkomende gedragingen, gedachten en gevoelens in kaart. Naar aanleiding van het onderzoek wordt het therapiedoel en het behandelplan in overleg besproken en vastgesteld.

Behandeling

De begeleiding bij een NVST-stottertherapeut is een individuele therapie die, indien mogelijk, wordt gecombineerd met groepstherapie.

Individuele therapie

Individuele stottertherapie is gericht op de individuele persoon, houdt rekening met individuele wensen en ervaringen en wordt stap voor stap ontwikkeld door de logopedist-stottertherapeut én de cliënt samen. Bij individuele stottertherapie kent men daarom niet één ‘voor -ieder- geldende- manier- van – werken’. Dat zou niet stroken met de kennis die inmiddels is verworven uit onderzoeken binnen de stotterproblematiek en vergelijkende therapie-onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Stotteren kent helaas ook niet één algemene oplossing. Wel kent stotteren een verscheidenheid aan therapeutische mogelijkheden die door de therapeut met kennis en ervaring specifiek kan worden gebruikt. Het doel blijft: het substantieel verminderen van de problematiek van de cliënt, als het kan op alle ervaren probleemgebieden (het stotterend spreken, het denken over stotteren, de gevoelens erbij en de sociale problemen).

Groepstherapie

Bij verschillende praktijken wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan groepstherapie. In deze groepsbijeenkomsten kunnen verschillende thema’s besproken worden. Ook is er de mogelijkheid om de oefeningen die in de individuele afspraken worden gedaan in een veilige setting in een groep toe te passen. In de individuele therapie wordt besproken of het een toevoeging is om ook naar deze bijeenkomsten te komen.

Daarnaast zijn er drie therapiegroepen voor jongeren en volwassenen uit het Integraal Zorgtraject Stotteren, aangeboden door de Damstégroep vanuit de NVST. Daaronder vallen de volgende groepen:

  • De RAP groep voor jongeren die stotteren (Relaxed Anders Praten, 12-18 jaar)
  • De VIP groep voor volwassenen die stotteren en vrijer willen spreken (Vrijheid In Praten, 21+ jaar)
  • De JES groep voor volwassenen die stotteren en vooral aan hun spreektechniek willen werken (Je Eigen Spreektechniek, 18+ jaar)

Op deze pagina leest u meer informatie over groepstherapie aangeboden door de Damstégroep vanuit de NVST.

Overzicht van stottertherapeuten

Verwachtingen

Een logische gedachte over therapie is dat je van je stotteren af wilt komen. Of op z’n minst een stuk minder wil stotteren. Maar als het stotteren al langer aanwezig is, dan zal er waarschijnlijk iets van stotteren in je spreken aanwezig blijven. Minder stotteren en (vooral) makkelijker praten zijn wel haalbare doelen.

Er is geen makkelijke “genezing” voor stotteren. Er moet voor iedereen een op maat gemaakte behandeling zijn. Een therapie zal vaak veel moeite kosten en kan langere tijd duren. Het komt ook voor dat de therapie gestopt en later hervat wordt. De NVST-stottertherapeut helpt je de juiste weg te vinden, maar je moet het wel zelf doen.

Bij aanmelding zal de NVST-therapeut eerst een diagnose stellen. Daarbij wordt gekeken naar de ernst van het stotteren middels één of enkele testen. De logopedist kijkt onder andere hoe vaak de stotters voorkomen en hoe heftig ze zijn. Daarnaast brengt de logopedist in kaart in hoeverre het stotteren de persoon belemmert in het dagelijks leven. De logopedist doet dit door te kijken naar wat de persoon die stottert wel en niet kan. Hoe is de omgeving? Hoe zit het met deelname aan de maatschappij? Welke activiteiten zijn wel en niet te ondernemen? Wat is de kwaliteit van leven? Hiervoor is een vragenlijst beschikbaar.

Voor meer informatie zie de patiëntenversie richtlijn stotteren.

Vergoeding

Voor informatie over de vergoeding van de behandeling, klik hier.

Wat is stottertherapie?

Stottertherapie voor kinderen tot 6 jaar

Stottertherapie voor kinderen 6-13 jaar