Kinderen die stotteren in de leeftijd tussen 6 en 13 jaar stotteren doorgaans al meerdere jaren. De ervaringen die ze hebben opgedaan kunnen leiden tot angst voor het stotteren. Daardoor kunnen kinderen stotteren gaan vermijden en negatieve emoties en gedachten hebben. Dit kan weer invloed hebben op de interactie met anderen.

Meer informatie over stotteren is ook te lezen op de website van het StotterFonds.

De stottertherapieën voor kinderen in de leeftijd tussen 6 en 13 jaar richten zich op de verschillende aspecten van het stotteren. Er is niet één therapie of programma dat aantoonbaar het beste werkt. De NVST-therapeut zal maatwerk moeten bieden. In de Richtlijn Stotteren wordt aanbevolen hoe dat moet gebeuren.

Binnen een aantal praktijken wordt er ook groepsgewijs gewerkt met kinderen die stotteren en soms worden er ook oudergroepen aangeboden, waarin ouders met elkaar gedachten en zorg uitwisselen met betrekking tot gedachten en emoties die spelen bij henzelf en het kind dat stottert.

Als stotteren niet vanzelf over lijkt te gaan, is contact met andere kinderen die stotteren en contact met andere ouders van stotterende kinderen vaak een welkome aanvulling op de individuele therapie. De Ouder Kind training (O.K.-training) kan dan uitkomst bieden. Dit is een onderdeel van de Damstégroep, die het Integraal Zorgtraject Stotteren aanbiedt. De O.K.-training is een intensieve therapie, verspreid over een aantal dagen. De O.K.-training wordt aangeboden als aanvulling op de individuele therapie. Ouders en kinderen gaan in een aantal sessies verdeeld over een aantal maanden het proces aan waarin ze van elkaar leren en elkaar stimuleren.

Het resultaat van de training is een gezond en strek zelfbeeld voor je kind, dat openlijk durft te praten over gevoelens en gedachten. Een kind dat “lekker zichzelf” is en vanuit die kracht het stotteren aanpakt. Ouders ontdekken in deze training hun kracht en hun valkuilen bij het begeleiden van hun kind.

Op deze pagina leest u meer informatie over groepstherapie aangeboden door de Damstégroep vanuit de NVST.

Behandeling

De kans op spontaan herstel wordt vanaf 8 jaar heel klein, dus behandelen door de logopedist of NVST-stottertherapeut is aanbevolen.

De therapie zou ook de invloed van het stotteren op de deelname en eventuele belemmeringen in het dagelijks leven moeten behandelen waar dat nodig is. Als kinderen op jonge leeftijd al behandeld worden slaat de behandeling vaak (maar niet altijd!) beter aan. De NVST-stottertherapeut bepaalt in overleg met het kind dat stottert en zijn ouders de doelstellingen van de behandeling.

Het zou kunnen dat het kind dat stottert vanuit de omgeving vervelende reacties op het stotteren krijgt. Het is belangrijk dat de logopedist of NVST-stottertherapeut navraagt of er bij stotterende kinderen en jongeren sprake is van pesten. De therapeut bespreekt dit met de ouders. Indien het van toepassing is wordt ook hieraan aandacht besteedt in de therapie.

Meer informatie aanvragen

In kaart brengen van het stotteren

Bij aanmelding zal de logopedist eerst een diagnose stellen. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van het stotteren middels één of enkele testen. De logopedist kijkt onder andere hoe vaak de stotters voorkomen en hoe heftig ze zijn. Daarnaast brengt de logopedist in kaart in hoeverre het stotteren de persoon belemmert in het dagelijks leven. De logopedist doet dit door te kijken naar wat de persoon die stottert wel en niet kan/durft. Hoe is de omgeving? Hoe zit het met deelname aan de maatschappij? Welke activiteiten zijn wel en niet te ondernemen? Wat is de kwaliteit van leven? Hiervoor is een vragenlijst beschikbaar.

Zie voor meer informatie de patiëntenversie van de richtlijn stotteren.

Vergoeding

Stottertherapie voor kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over vergoeding van de behandeling, klik hier.

Wat is stottertherapie?

Stottertherapie voor kinderen tot 6 jaar

Stottertherapie voor jongeren en volwassenen