Stotteren bij kinderen van 6-13 jaar

Kinderen die stotteren in de leeftijd tussen 6 en 13 jaar stotteren doorgaans al meerdere jaren. De ervaringen die ze hebben opgedaan kunnen leiden tot angst voor het stotteren. Daardoor kunnen kinderen stotteren gaan vermijden en negatieve emoties en gedachten hebben. Dit kan weer invloed hebben op de interactie met anderen. De stottertherapieën voor kinderen in de leeftijd tussen 6 en 13 jaar richten zich op de verschillende aspecten van het stotteren. Er is niet één therapie of programma dat aantoonbaar het beste werkt. De NVST-therapeut zal maatwerk moeten bieden. In de richtlijn stotteren wordt aanbevolen hoe dat moet gebeuren.

Behandeling

De kans op spontaan herstel wordt vanaf 8 jaar heel klein, dus behandelen door de logopedist of NVST-stottertherapeut is aanbevolen.

De therapie zou ook de invloed van het stotteren op de deelname en eventuele belemmeringen in het dagelijks leven moeten behandelen waar dat nodig is. Als kinderen op jonge leeftijd al behandeld worden slaat de behandeling vaak (maar niet altijd!) beter aan. De NVST-stottertherapeut bepaalt in overleg met het kind dat stottert en zijn ouders de doelstellingen van de behandeling.

Het zou kunnen dat het kind dat stottert vanuit de omgeving vervelende reacties op het stotteren krijgt. Het is belangrijk dat de logopedist of NVST-stottertherapeut navraagt of er bij stotterende kinderen en jongeren sprake is van pesten. De therapeut bespreekt dit met de ouders. Indien het van toepassing is wordt ook hieraan aandacht besteedt in de therapie.

Meer informatie aanvragen

In kaart brengen van het stotteren

Bij aanmelding zal de logopedist eerst een diagnose stellen. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van het stotteren middels één of enkele testen. De logopedist kijkt onder andere hoe vaak de stotters voorkomen en hoe heftig ze zijn. Daarnaast brengt de logopedist in kaart in hoeverre het stotteren de persoon belemmert in het dagelijks leven. De logopedist doet dit door te kijken naar wat de persoon die stottert wel en niet kan/durft. Hoe is de omgeving? Hoe zit het met deelname aan de maatschappij? Welke activiteiten zijn wel en niet te ondernemen? Wat is de kwaliteit van leven? Hiervoor is een vragenlijst beschikbaar.

Zie voor meer informatie de patiëntenversie van de richtlijn stotteren.

Vergoeding

Stottertherapie voor kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over vergoeding van de behandeling, klik hier.

Wat is stottertherapie?

Stottertherapie voor kinderen tot 6 jaar

Stottertherapie voor jongeren en volwassenen