Vergoeding

Stottertherapie en broddeltherapie door logopedist-stottertherapeuten van de NVST wordt vergoed onder logopedie vanuit het basispakket. Bij mensen die ouder zijn dan 18 jaar wordt de vergoeding wel eerst verrekend met het algemene eigen risico. Het wettelijk eigen risico is voor 2019 vastgesteld op 385 euro, er kan sprake zijn van een vrijwillig hoger eigen risico hebben. Als je eigen risico is verrekend wordt de behandeling volledig vergoed.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er een verwijzing van de huisarts zijn, of er moet een screening voor directe toegankelijkheid worden afgenomen door de therapeut waarmee u een afspraak maakt. Of dit mogelijk is kunt u opvragen bij de praktijk waar u een afspraak wenst te maken.

Het kan zijn dat de NVST-therapeut bij u in de buurt geen contracten met de zorgverzekeraar heeft afgesloten. Dit kunt u navragen bij de betreffende praktijk. Zij kunnen u ook vertellen wat de consequenties voor de vergoeding zijn.

Let op: De stottertherapie van de leden van de NVST valt niet onder de stottertherapie die veel zorgverzekeraars in het aanvullende pakket aanbieden zoals Del Ferro, Hausdörfer en Mc Guire. Dit betreft alternatieve methoden waarvan de begeleiders niet aan de eisen van het Kwaliteitsregister Paramedici en het Europees Fluency Register hoeven te voldoen.