Bestuur

Het NVST-bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en het zorgdragen van een adequate uitvoering hiervan door de commissies en werkgroepen. Het NVST-bestuur bestaat op dit moment uit onderstaande vier leden. Het bestuur is de bereiken via het mailadres bestuur@nedverstottertherapie.nl.

Anneke Busser, voorzitter


Else Rozema, penningmeester


Nathalie van der Ploeg, secretaris


Jolien van der Heijden – Uijenkruijer, bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram

Binnen de NVST ondersteunen commissies de beleidsvorming van het bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de implementatie van beleid en doen voorstellen voor nieuw beleid naar het bestuur. De commissies worden bij de beleidsvoering ondersteund door werkgroepen. Werkgroepen houden zich bezig met het uitvoeren van projecten en specifieke taken in opdracht van een commissie en/of om het uitvoerend beleid van een commissie te ondersteunen. Voor het organogram van de NVST klik hier.

Vergaderingen

Vier maal per jaar vinden de bestuursvergaderingen plaats. In 2019 is dit op:
– woensdag 20 februari 2019
– woensdag 3 april 2019
– maandag 8 juli 2019
– donderdag 3 oktober 2019

Twee maal per jaar vinden de Algemene Ledenvergaderingen plaats. In 2019 is dit op:
– zaterdag 25 mei 2019
– woensdag 13 november 2019