Bestuur

Het NVST-bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en het zorgdragen van een adequate uitvoering hiervan door de commissies en werkgroepen. Het NVST-bestuur bestaat op dit moment uit een interimbestuur uit onderstaande 7 leden. Het voltallige bestuur is de bereiken via het mailadres interimbestuur@nedverstottertherapie.nl en persoonlijk via onderstaande mailadressen.

Maya de Graaf, voorzitter a. i. vicevoorzitter@nedverstottertherapie.nl
Dineke Bonnier, secretaris a.i. secretaris@nedverstottertherapie.nl
Liesbeth , penningmeester a.i. penningmeester@nedverstottertherapie.nl
Anne Schuddeboom, interim bestuurslid namens PR & website
Anne van Eupen, interim bestuurslid namens Damsté-groep
Lesley Bosschaart, interim bestuurslid namens OC
Caroline Nater, interim bestuurslid namens commissie SEB


  

Organogram

Binnen de NVST ondersteunen commissies de beleidsvorming van het bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de implementatie van beleid en doen voorstellen voor nieuw beleid naar het bestuur. De commissies worden bij de beleidsvoering ondersteund door werkgroepen. Werkgroepen houden zich bezig met het uitvoeren van projecten en specifieke taken in opdracht van een commissie en/of om het uitvoerend beleid van een commissie te ondersteunen. Voor het organogram van de NVST klik hier.

Vergaderingen

Minimaal vier maal per jaar vinden de bestuursvergaderingen plaats. In 2021 is dit op:
– dinsdag 19 januari 2021
– maandag 12 april 2021
– donderdag 27 mei 2021
– woensdag 23 juni 2021
– woensdag 1 september 2021
– woensdag 6 oktober 2021

Twee maal per jaar vinden de Algemene Ledenvergaderingen plaats. In 2021 is dit op:
– zaterdag 12 juni 2021
– vrijdag 12 november 2021

In 2022 is dit op:
– zaterdag 11 juni 2022 (tijdens het Lustrumweekend)
– maandag 14 november 2022