Bestuur

Het NVST-bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en het zorgdragen van een adequate uitvoering hiervan door de commissies en werkgroepen. Het NVST-bestuur bestaat op dit moment uit onderstaande vier leden. Het bestuur is de bereiken via het mailadres bestuur@nedverstottertherapie.nl.

vacant, voorzitter


Else Rozema, penningmeester


Nathalie van der Ploeg, secretaris


Jolien van der Heijden – Uijenkruijer, vice-voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram

Binnen de NVST ondersteunen commissies de beleidsvorming van het bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de implementatie van beleid en doen voorstellen voor nieuw beleid naar het bestuur. De commissies worden bij de beleidsvoering ondersteund door werkgroepen. Werkgroepen houden zich bezig met het uitvoeren van projecten en specifieke taken in opdracht van een commissie en/of om het uitvoerend beleid van een commissie te ondersteunen. Voor het organogram van de NVST klik hier.

Vergaderingen

Vier maal per jaar vinden de bestuursvergaderingen plaats. In 2020 is dit op:
– dinsdag 14 januari 2020
– maandag 6 april 2020
– donderdag 2 juli 2020
– maandag 28 september 2020

Twee maal per jaar vinden de Algemene Ledenvergaderingen plaats. In 2020 is dit op:
– zaterdag 16 mei 2020
– donderdag 12 november 2020

In 2021 is dit op:
– zaterdag 12 juni 2021
– vrijdag 12 november 2021