Wat is de NVST?

De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) is een landelijke organisatie van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van stotteren. Deze vereniging werd in 1987 opgericht met als doel de kennis over stotteren te vergroten en de kwaliteit van de stottertherapie in Nederland te verbeteren. De NVST vormt samen met de Nederlandse stottervereniging Demosthenes het StotterFonds. HEt StotterFonds heeft een eigen, overkoepelend bestuur. Sinds 2014 is NVST associate partner van de European Clinical Spicialization in Fluency disorders (ECSF)

De logopedist-stottertherapeut

Stottertherapeuten zijn logopedisten die zich hebben gespecialiseerd in therapie en/of onderzoek naar stotteren. Zij werken binnen een stottercentrum, eigen praktijk of universitair centrum. Naast hun reguliere opleiding hebben zij een vervolgtraject doorlopen waarin zij zich hebben verdiept in de complexiteit van het stotteren en andere vloeiendheidsproblemen. Stottertherapeuten die lid zijn van de NVST nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en zijn verplicht zich te blijven scholen, om zo de ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden. Voor het organogram van de NVST klik hier.

Door hun brede opleiding, ruime inzicht in de problematiek van het stotteren en uitgebreide ervaring, zijn stottertherapeuten in staat om kwalitatief goede en verantwoorde behandelingen te geven. Bovendien bieden stottertherapeuten vaak extra therapiemogelijkheden aan zoals groepsbehandelingen, ouderbijeenkomsten en gezinsbegeleiding.

Wat doet een NVST-stottertherapeut

Stottertherapeuten houden zich bezig met:

Het stimuleren van preventie en vroegtijdige interventie bij kinderen die risico lopen te gaan stotteren.
Het uitvoeren van verantwoord uitgekozen diagnostische werkzaamheden en het geven van therapie. Waarbij zoveel mogelijk wordt gehandeld op basis van wetenschappelijke evidentie.
Het samenwerken met collega-logopedisten of andere hulpverleners voor consultatie, supervisie, intervisie en advies.
Het bijdragen aan en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Het geven van voorlichting aan ouders, artsen, leraren, overheidsinstanties, verzekeraar e.a.

Verschil tussen logopedie en logopedie-stottertherapie

Logopedisten zijn opgeleid om een breed scala van klachten rond de mondelinge communicatie te behandelen. Daaronder hoort ook het behandelen van stotteren. De problematiek rond stotteren is echter soms zodanig complex dat extra kennis en vaardigheden nodig zijn om dit goed te kunnen begeleiden. De emotionele en sociale kanten van het stotteren vereisen een goede kennis van bijvoorbeeld psychologische en gedragstherapeutische principes. Het trainen van de vloeiendheid vereist een goede beheersing van de vloeiendheidstechnieken. Een stottertherapeut verwerft tijdens de vervolgopleiding deze kennis en vaardigheden door middel van studie, stages en supervisie. Er zijn overigens ook logopedisten die zich extra hebben geschoold in stotteren, zonder dat zij stottertherapeut zijn. De minder complexe stotterproblematiek kan in principe ook door een logopedist worden begeleid.

Meer informatie aanvragen

Opleiding tot stottertherapeut

De NVST is sinds juli 2014 partner van het ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Dit consortium biedt een Post-HBO opleiding in stottertherapie aan. De NVST heeft zich aangesloten bij deze opleiding. Iedereen die zich wil specialiseren in stotteren wordt aangeraden het specialisatieprogramma van het ECSF te doen. Een korte omschrijving van de inhoud van dit programma vind je op: www.ecsf.eu.

Bij succesvolle afronding van dit specialisatieprogramma kun je lid worden van de NVST. Om als “European Fluency Specialist” én als lid van de NVST geregistreerd te kunnen blijven, moet worden voldaan aan de EFS-criteria voor de basisregistratie en de herregistratie (iedere 3 jaar). De NVST faciliteert haar leden en andere geïnteresseerden in deze (her)registratie door bijvoorbeeld het organiseren van studiedagen en andere activiteiten.

Logopedisten die de ECSF-opleiding volgen kunnen aspirant-lid van de NVST worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aspirant-lid van de NVST worden? Neem dan contact op met Nathalie van der Ploeg, secretaris NVST: nathalievdploeg@gmail.com