Opleiding

Het lidmaatschap van de NVST is alleen te verkrijgen door logopedisten die een gespecialiseerde opleiding in stotteren hebben gevolgd. In het verleden is dit een post HBO opleiding stotteren geweest of de tweejarige geaccrediteerde opleiding die de NVST tot 2014 aanbood. Vanaf 2014 is de NVST associate partner van het European Consortium Fluency Disorders (www.ecsf.eu). Logopedisten doen de opleiding tot stottertherapeut sinds 2014 binnen dit consortium. In deze opleiding staan recente wetenschappelijke ontwikkelingen, diagnostiek en behandeling van stotteren en de therapeutische vaardigheden van de logopedist centraal.

Registers

Alle NVST-leden staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast moeten zij voldoen aan de criteria van het register voor European Fluency Specialists (www.europeanfluencyspecialists.eu).
(Her)registratie voor dit register omvat het aantonen van:

  • voldoende werkervaringsuren met betrekking tot vloeiendheidsstoornissen
  • voldoende uren professionele bijscholing met betrekking tot vloeiendheidsstoornissen
  • voldoende intervisie uren met betrekking tot vloeiendheidsstoornissen.

Therapievormen

Logopedist-stottertherapeuten van de NVST werken binnen een stottercentrum, zelfstandige praktijk of universitair centrum. De logopedist-stottertherapeut biedt stottertherapie op maat en werkt sinds oktober 2014  volgens de Richtlijn Stotteren. De, in 2020 herziene, richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek, behandeling, nazorg en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen die stotteren. De logopedist-stottertherapeut biedt individuele stottertherapie aan (declaratiecode 4301) en kan daarnaast ook groepstherapie aanbieden in de eigen praktijk (declaratiecodes 4214 t/m 4217). De Damstégroep biedt intensieve therapiegroepen vanuit de NVST, voor intensieve vormen van groepstherapie voor kinderen met ouders, jongeren en volwassenen. Deze groepstherapie wordt uitsluitend gegeven door NVST-leden.

Samenwerking

De NVST heeft nauw contact met de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.
De NVST vormt samen met de patiëntenvereniging Demosthenes en het StotterFonds. De gezamenlijke website is www.stotteren.nl, waarvan op deze pagina ook meer informatie over stotteren te lezen is.

Vergoedingen

Stottertherapie door logopedist-stottertherapeuten van de NVST wordt vergoed vanuit het basispakket. Hierbij is het van belang om te weten dat declaratiecode 4301 alleen een uurtarief is, het betreft géén hoger tarief dan het reguliere logopedische tarief. Daarnaast kan declaratiecode 4301 niet als een specialistentarief worden gezien.
Ook logopedisten komen voor dit uurtarief in aanmerking, wanneer zij minimaal zes dagen bij- en nascholing hebben gevolgd. De NVST is sinds 2015 met diverse grote zorgverzekeraars in gesprek om de mogelijkheden voor een specialisten-tarief voor NVST leden te onderzoeken waarmee onze aantoonbare kwaliteit beloond kan worden.

Let op: De stottertherapie van de leden van de NVST valt niet onder de stottertherapie die veel zorgverzekeraars in het aanvullende pakket aanbieden zoals Del Ferro, Hausdörfer en Mc Guire. Dit betreft alternatieve methoden waarvan de begeleiders niet aan de eisen van het Kwaliteitsregister Paramedici en het Europees Fluency Register hoeven te voldoen.