Wat is broddelen?

Broddelen is een andere manier van niet-vloeiend spreken die vaak verward wordt met stotteren. Een broddelende spreker is niet in staat om zijn tempo aan te passen aan de syntactische of fonologische complexiteit. Dit resulteert ofwel in een grote hoeveelheid normale niet-vloeiendheden ofwel in fouten in ritme en pauzes ofwel in moeilijk verstaanbaar spreken, waardoor broddelen als specifieke stoornis vaak niet herkend wordt. De broddelende spreker is zich niet bewust van deze symptomen. Bij broddelen is de zelfwaarneming gestoord: hij hoort de symptomen zelf niet. De spreker is zich er pas van bewust als hij ‘wat zeg je’ te horen krijgt.

Meer informatie over broddelen is ook te lezen op de website van het StotterFonds.

Twee soorten broddelen

Een broddelende spreker is moeilijk te begrijpen of moeilijk te verstaan. Moeilijk verstaanbare (fonologische) broddelende sprekers spreken de lettergrepen onvoldoende of vervormd uit, wat klinkt als binnensmonds spreken en slecht articuleren. Moeilijk te begrijpen (syntactische) broddelende sprekers gebruiken meer dan normaal normale niet-vloeiendheden: slechte zinsbouw, monotoon spreken, veel stopwoordjes, woordvindingsmoeilijkheden en andere verschijnselen die de meeste mensen hebben wanneer ze oververmoeid zijn. Zij gebruiken deze normale niet-vloeiendheden om (hardop) tot de juiste formulering te komen, het lijkt op hardop denken.

In tegenstelling tot stotteren verbetert het spreken bij broddelen direct bij meer aandacht voor het spreken. Daarom wordt het ten onrechte minder als stoornis gezien maar meer als slordigheid of zelfs luiheid: ‘hij doet z’n best niet’. Broddelende sprekers ontwikkelen vaak negatieve gedachten en gevoelens over communiceren, zoals bijvoorbeeld: ‘ik ben een slechte spreker’ of ‘men luistert toch niet naar me’.
Bij meer dan de helft van de stotterende sprekers is sprake van een broddelcomponent: een mengvorm. Als langzamer spreken (kortdurend) direct verbetering geeft is dat een aanwijzing voor deze mengvorm.

Behandeling

Voor broddeltherapie kan je terecht bij een logopedist-stottertherapeut.

Na uitgebreide diagnostiek zal de behandeling zich richten op die aspecten van het broddelen die de communicatie nadelig beïnvloeden. De behandeling richt zich vooral op:

 • bewustwording van de eigen spraak,
 • vertragen van de spreeksnelheid,
 • herkennen van woordstructuur en lettergreepuitstempeling,
 • formuleren van zinnen en verhalen.

Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Meer informatie aanvragen

 

Vergoeding

Voor meer informatie over vergoeding van de behandeling, klik hier.

Veelgestelde vragen over broddelen en broddeltherapie

Wat is broddelen?

Broddelen is een andere manier van niet-vloeiend spreken die vaak verward wordt met stotteren. Een broddelende spreker is niet in staat om zijn tempo aan te passen aan de syntactische of fonologische complexiteit. Dit resulteert ofwel in een grote hoeveelheid normale niet-vloeiendheden ofwel in fouten in ritme en pauzes ofwel in moeilijk verstaanbaar spreken, waardoor broddelen als specifieke stoornis vaak niet herkend wordt. De broddelende spreker is zich niet bewust van deze symptomen. Bij broddelen is de zelfwaarneming gestoord: hij hoort de symptomen zelf niet. De spreker is zich er pas van bewust als hij ‘wat zeg je’ te horen krijgt. Voor meer informatie over broddelen en broddeltherapie klik hier.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over broddelen bij kinderen?

Voor meer informatie voor ouders en/ of leerkracht over broddelen bij kinderen kunt u hier klikken, dit is een bijlage uit het boek “Broddelen”, een (on)begrepen stoornis, door Yvonne van Zaalen en Coen Winkelman uitgegeven door Coutinho, mei 2014.

Wat zijn kenmerken van broddelen?

De belangrijkste kenmerken van broddelen zijn:

 • een te hoog spreektempo
 • vreemde zinsbouw door herhaling van woorden of zinsdelen
 • fouten in woorden door het weglaten of verplaatsen van klanken: bijvoorbeeld ‘tevisie’’ in plaats van ‘televisie’ of ‘versnelde verkering’ in plaats van ‘verkeerde versnelling
 • afwijkende zinsmelodie
 • pauzemomenten op onjuiste momenten.

Als gevolg hiervan is het spreken slecht te verstaan en reageren luisteraars vaak met: ‘Wat zeg je?’. De spreker merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij weet niet precies wat.

Bron: Het boek: Broddelen, een (on)begrepen stoornis van Yvonne van Zaalen en Coen Winkelman van uitgeverij Coutinho, 2014.

Kan elke logopedist broddelen behandelen?

Er zijn stottertherapeuten en logopedisten, die zich op gebied van vloeiendheidsstoornissen hebben gespecialiseerd. Door navraag bij uw logopedist te doen of er aanvullende scholing gericht op broddelen gedaan is, weet u of de desbetreffende logopedist bereid is effectieve behandeling gericht op broddelen te kunnen bieden.

 • Huisartsen weten doorgaans welke logopedisten in de buurt zitten. Niet altijd weet de huisarts of de logopedist (veel) ervaring met broddelen heeft.
 • Als je een logopedist belt en het blijkt dat hij/zij weinig ervaring met broddelen heeft, zal hij/zij je vertellen wie je wel moet hebben.
 • Klik hier voor een overzicht van gespecialiseerde logopedisten.

Wat is de oorzaak van broddelen?

Voor de oorzaak van broddelen zijn er aanwijzingen dat het een probleem is in het centrale zenuwstelsel. Vaak is er sprake van een erfelijke component: 85% van de kinderen die broddelen hebben een familielid met een historie van spraaktaalmoeilijkheden of vloeiendheidsproblemen.

Bron: Het boek: Broddelen, een (on)begrepen stoornis van Yvonne van Zaalen en Coen Winkelman van uitgeverij Coutinho, 2014.