Beleidsdocumenten vereniging, commissies en werkgroepen

Actuele beleidsplannen, financiën en ledenlijst:

Beleidsplan 2018-2022
Organogram
Begroting 2020
Financieel jaarverslag 2019
Ledenlijst 2020

Officiële documenten:

Statuten
Huishoudelijk reglement
Privacy Policy
Ledenovereenkomst

Commissies en Werkgroepen:

klik op de namen van de commissies/werkgroepen voor het recente jaarverslag/-plan
Samenstelling en vergaderdata bestuur
Samenstellingen en vacatures commissies/werkgroepen (mei 2020)

 • Commissie Opleiding
 • Commissie Kwaliteit
  • Werkgroep Damstégroepen
  • Werkgroep extensieve groepen
  • Werkgroep nazorg (opgeheven)
  • Werkgroep technologie
 • Commissie PR (= werkgroep profilering + website)
  • Afgevaardigden externe betrekkingen:
   • StotterFonds
   • Webredactie www.stotteren.nl
   • Demosthenes
   • NVLF SEB commissie
   • NVLF Kwaliteitscommissie

Algemene Ledenvergaderingen (ALV)

Vergaderingen 2020:

Vergaderingen 2019:

Vergaderingen 2018:

Vergaderingen 2017:

Documenten van vergaderingen van langer geleden zijn op te vragen bij de secretaris via bestuur@nedverstottertherapie.nl

Informatie voor ECSF-afgestudeerden

Jaarlijks wordt door het bestuur een folder aangeboden aan mogelijke aspirant-/nieuwe leden met informatie over:
– NVST lidmaatschap
– NVLF uurregister
– EFS-register
– Kwaliteitskringen stotteren
– Groepsbehandelingen in eigen praktijk
– Damsté-groepen
– Stagiaires begeleiden
– Demosthenes en Stottercafés

EFS-register

Hieronder staat algemene informatie van de Opleidingscommissie met betrekking tot de verschillende formulieren van het EFS (klik op de tekst voor openen van het document met Nederlandstalige informatie – aanmelding, registratie, herregistratie).
Daarnaast zijn er hulpdocumenten beschikbaar: formats en handleidingen EPD voor alle te doorlopen procedures.

Alle Engelstalige documenten zijn te vinden op de website van het EFS-register.

 1. Informatie over stap 1: Aanmelding EFS (‘INITIAL APPLICATION’)
 2. Informatie over stap 2: Registratie EFS (‘APPLICATION FOR CERTIFICATION’)
 3. Informatie over stap 3: Herregistratie EFS (‘3 YEAR RENEWAL’)

Deze volgende documenten zijn de gebruiken voor het vastleggen van diverse activiteiten voor de EFS-(her)registratie:

Belangrijke informatie t.b.v. herregistratie:
Als je dit gaat doen, is het handig om te weten dat wanneer je het portfolio indient, alle gegevens opgeslagen blijven in de vorm van back-ups. De ingediende documenten zijn alleen dan niet meer zichtbaar (die velden zijn leeg), omdat ze in principe zijn ingeleverd voor beoordeling. Wel blijft het urenaantal zichtbaar voor de drie categorieën ‘Professional activities’, ‘Continued professional development’ en ‘Discussion groups on fluency disorders’.

Om te zorgen dat er niet te snel op de submit-knop wordt gedrukt om het portfolio in te dienen, krijg je tegenwoordig eerst een waarschuwing. Wanneer het portfolio is ingediend, ontvangt de verzender een automatische e-mail met het bericht ‘You have now succesfully submitted your portfolio’. De beoordelaar kan het ingediende portfolio nu inkijken.

Damstégroep groepstherapieën

Op onze NVST-website is algemene informatie voor cliënten te vinden over de groepstherapieën vanuit de NVST Damstégroep. Daar wordt ook doorverwezen naar de website van de Damstégroep.

Deze groepstherapieën verzorgd binnen de NVST, zijn bedoeld voor logopedist(-stottertherapeut)en die groepstherapie voor hun cliënt geschikt vinden en dit niet in hun eigen praktijk kunnen/willen organiseren.

Om groepstherapie vanuit de logopedie-stottertherapie te kunnen blijven aanbieden, als alternatief voor Del Ferro/Hausdörfer/Pauw/etc, is het van belang dat er voldoende gebruik van gemaakt wordt en bekendheid over is. Daarom is hier een tekst te vinden die elke logopedist(-stottertherapeut) op de website van zijn/haar praktijk kan plaatsen.

Voor meer informatie over de Damstégroep zijn er voor logopedist(-stottertherapeut)en verschillende informatieve interviews gemaakt:

Cursussen en studiemiddagen

Geef jij een cursus die hier aangekondigd of aangepast kan worden? Mail de website commissie. Kijk voor meer cursussen ook op logopediestart.nl.

Erasmus MC

Men(s) nascholing

Nascholing Logopedie Zeeland

Kwaliteitskringen / Intercollegiaal Overleggroepen

Kwaliteitskringen met enkel NVST-leden:

Intercollegiaal overleggroep (onafhankelijk van NVLF) met NVST-leden:

Kwaliteitskringen met NVST- en niet-NVST-leden:

Overleggroep, maar geen kring:

Literatuur en studiepakketten

De werkgroep thema’s maakt studiepakketten rondom thema’s, die te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld een kwaliteitskring of NVST studiemiddag. De werkgroep literatuur ondersteunt NVST studiemiddagen met literatuur.

Tevens heeft de werkgroep literatuur artikelen van het JFD t/m 2018 verdeeld in onderstaande componenten, om informatie over een bepaald onderwerp, geplaatst in JFD, met deze overzichten sneller kunnen vinden.

Media

In het nieuws: Wereldstotterdag 2019:

RTV Noord, tv programma “Noord vandaag”

RTV Noord: Radio programma “Edwin op Noord” Scroll naar 07:20

RTV Drenthe: Radio programma “Met Judith door de middag” Scroll naar 10 min

NH Radio: radio uitzending Scroll naar 20 min

NPO 3 fm: artikel Ed Sheeran

RTV Drenthe: artikel: “wat te doen als iemand stottert”

2015 en ouder:

Presentaties door leden

2017:

De werkgroep Implementatie Richtlijn Stotteren heeft een powerpoint presentatie gemaakt t.b.v verdere voorlichting over deze richtlijn aan collega logopedisten in het land. De presentatie wordt geplaatst op de NVST website zodat alle leden er gebruik van kunnen maken. Verschillende leden hebben in hun eigen regio al voorlichting gegeven over de richtlijn. Er zijn ook leden die voorlichting binnen een een cursus vorm gegeven hebben.

De werkgroep adviseert de leden zelf te inventariseren in hun regio of er behoefte is aan meer informatie over de Richtlijn Stotteren. De leden kunnen dan deze richtlijn downloaden en gebruiken als een eerste opzet hiertoe. Natuurlijk is het mogelijk de manier van presenteren een ‘eigen kleur’ te geven. denk hierbij aan illustratieve films en / of casuïstiek. Enige persoonlijke informatie over de presentator kan toegevoegd worden. Door deze presentatie te gebruiken is het mogelijk dat de informatie over het gebruiken van de richtlijn in Nederland redelijk op gelijkvormige wijze wordt gegeven. Wij denken dat het een passende en terechte taak is voor de gespecialiseerde stottertherapeut de andere collega’s te informeren.

Klik hier voor: Powerpoint voorlichting richtlijn stotteren

2016: