Van leden voor leden

Coen Winkelman heeft een stuk geschreven over Coachen van generalisten door specialisten.

Steeds meer wachtlijsten bij NVSTers!  Meer coaching van generalisten door specialisten kan de secundaire preventie redden. Er lijkt een grote afstand tussen beide groepen, letterlijk en figuurlijk. De discussie over de criteria voor coaching, in het verlengde van de richtlijn, ook voor cliënten met licht stotteren lijkt opportuun. Genoeg mogelijkheden om intercollegiaal advies te verrekenen.

Deze tekst is een aanzet tot een essay met meer laagdrempelige didactische informatie voor generalisten die gecoacht worden door NVSTleden. Wie denkt mee? Download het volledige artikel van Coen Winkelman hier. Graag weer reacties naar winkelman.trainingen@hetnet.nl

Leave a Reply