Urgent! Vacatures NVST bestuur

Zoals bekend functioneert de vereniging momenteel met een interimbestuur. Na de komende ALV van 12 juni is het noodzakelijk dat de functies Penningmeester en Secretaris statutair zijn ingevuld. Onze mooie vereniging kan en mag namelijk niet verder bestaan zonder dat deze functies zijn ingevuld.

De afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om leden te vinden die voor een bepaalde periode het bestuur van de vereniging wilden versterken. In de huidige tijd kampen veel verenigingen met dit probleem. Maar dat betekent niet dat dit nooit zal lukken! Mogelijk is er een nieuwe aanwas van frisse collega’s (ervaring binnen de vereniging is niet nodig!), of hebben ‘oudere’ NVST collega’s momenteel meer ruimte en energie om voor een periode extra taken voor hun vereniging uit te voeren.

Tijdens de komende ALV zal de bestuurssamenstelling worden besproken, waarbij er een oplossing moet komen hoe de vereniging voort kan blijven bestaan. Zonder penningmeester en secretaris, kan de vereniging volgens de statuten en bij de KvK niet meer bestaan. Zo ver laten we het niet komen! Toch?

Aan eenieder alvast de vraag/taak om voor de ALV na te denken over het invullen van deze zéér urgente kwestie. Ben je niet aanwezig bij de ALV en wil je toch je ideeën delen? Mail dan naar Jolien op secretaris@nedverstottertherapie.nl.

Mogelijk ben je nieuwsgierig naar de taken van de secretaris en/of penningmeester. Zie hieronder de overzichten van deze twee functies. De taken en het bestuurstermijn zijn bespreekbaar. Uiteraard word je optimaal ingewerkt door Jolien en kan er altijd een beroep gedaan worden op hulp van eerdere bestuursleden. Zie jij het zitten om te verkennen of je iets kan betekenen in het bestuur van onze vereniging? Mail dan ook naar secretaris@nedverstottertherapie.nl.

PS. De NVST besturen is hartstikke leuk!! Je leert in korte tijd heel veel collega’s en het werkveld kennen. Door het online vergaderen en de goede digitaal ingerichte vereniging, kan je de werkzaamheden vanuit huis doen op het moment dat het jou schikt. Maak eens een praatje met een oud-bestuurslid en hoor hoe tof het is om de vereniging draaiende te houden, waardoor de vereniging door kan gaan met het verbeteren van de stottertherapie in Nederland. 


Taken secretaris

 • Beantwoorden/doorzetten van inkomende bestuursmails en andere correspondentie
 • Aanvragen/beëindigingen van lidmaatschappen verwerken, i.s.m. secretariaat
 • Nieuwsbriefberichten controleren, i.s.m. werkgroep website
 • Agenda opstellen van bestuurs- en Algemene Leden Vergaderingen
 • Notulen opstellen en versturen van bestuursvergaderingen
 • Beheren van archief en bijhouden van Google Drive
 • KvK inschrijvingen bijhouden
 • AVG-proof vereniging bijhouden
 • Mailadressen vereniging bijhouden
 • Consulteren van adviescommissie
 • Bestuursverantwoordelijke intern gerichte commissies (Opleiding, Kwaliteit en PR en onderliggende werkgroepen)

Taken penningmeester

 • Beheren van financiën en bijhouden boekhouding e.d.
 • Innen van contributies
 • Opmaken van financieel jaarverslag en jaarbegroting
 • Bankpasbeheer overeenkomstig met KvK-inschrijving houden
 • Contact met FBPN ivm werkzaamheden Damstégroep

 

Leave a Reply