Update NVST werkgroep technologie

Van de werkgroep technologie

Als werkgroep technologie willen wij je graag even op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen op het gebied van technologie en stotteren. Wij volgen nu bijna 1,5 jaar de ontwikkelingen van de WHISPP app. Een app waarbij iemand die stottert fluisterend kan spreken, de app zet de fluisterspraak om, en de luisteraar krijgt door middel van kunstmatige intelligentie de stem van de spreker te horen. Op dit moment is er van deze app een prototype,  is er een stemmendatabank aangemaakt en wordt er nu onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en mogelijkheden van de app tijdens stottertherapie. Meer informatie over WHISPP is te vinden in het stuk van Coen Winkelman in de vorige nieuwsbrief of op de website van Whispp

Recent hebben wij aan het onderzoek van de Hanzehogeschool onze medewerking verleend door tijdens een focusgroep bijeenkomst de mogelijkheden van de WHISPP app te bespreken. De studenten hebben ook een enquête opgesteld welke door elke stottertherapeut in te vullen is. Het is een korte vragenlijst welke met een paar minuten is ingevuld. Via deze link kom je bij de enquête. Mocht je meer willen weten of vragen hebben over de enquête dan kun je contact opnemen met Loes van der Meulen: l.van.der.meulen@st.hanze.nl

Er wordt momenteel nog een onderzoek gedaan naar het effect van WHISPP, dit onderzoek loopt via de HAN. Bij dit onderzoek wordt er een beginmeting gedaan waarna de deelnemers 3 weken gebruik kunnen maken van het WHISPP prototype daarna wordt er weer een meting gedaan. Tijdens de metingen wordt de SSI-4 afgenomen en de OASIS. Met dit onderzoek hoopt men inzicht te krijgen wat het effect is van WHISPP op het spreken van iemand die stottert.

Daarnaast zijn we recent een nieuwe app tegengekomen welke ook in Nederland wordt ontwikkeld, Stutterfly. Deze app wordt ontwikkeld als hulpmiddel voor stottertherapeuten die met SMT en stotteracceptatie werken. De app wordt ontwikkeld in samenwerking met NVST’er Monique Tonnis. In het kader van de ontwikkeling van deze app wordt onderzoek gedaan naar stottermodificatie. Studenten van de Hanze Hogeschool zijn bezig om interviews (digitaal) af te nemen hiervoor. Mocht je hier aan deel willen nemen dan kun je contact opnemen met Jannet Braam: w.j.braam@st.hanze.nl. Elders in deze NVST nieuwsbrief vertellen zij meer over de Stutterfly app.

Leave a Reply