Bestuursupdate

De maand maart is weer een actieve maand geweest voor het bestuur. Naast de weloverwogen èn bewogen beslissingen van voorzitter Marlies en penningmeester Joeri om hun taken neer te leggen, met de daarbij horen vergaderingen en afrondende taken, kwamen nieuwe vragen binnen en werden nieuwe actiepunten uitgevoerd.

Voortzetting bestuur
Marlies heeft zich afgelopen maand bezig gehouden met het laten samenkomen van het bestuur en de adviescommissie, om zorg te dragen voor het kunnen neerleggen van Joeri en haar taken en het laten formeren van een interimbestuur/zakenkabinet. Inmiddels zijn de namen van deze groep bekend, die zullen bijdragen aan het voortzetten van de bestuurstaken tot aan de ALV. Het gaat om: Lesley Bosschaart (OC), Anne Schuddeboom (PR), Caroline Nater (SEB), Sharon Kousbroek (Technologie) en Irma Uijterlinde (Damsté Groep). Vice-voorzitter Maya en secretaris Jolien zijn nog in functie. Het bestuur blijft bereikbaar via bestuur@nedverstottertherapie.nl. De vacatures voor de openstaande bestuursfuncties zullen de volgende nieuwsbrief volgen.

ICT en de vereniging
Joeri en Jolien zijn ook deze maand nog druk bezig geweest met het ondersteunen en aansporen van leden om hun nieuwe inlogmanier voor de website te realiseren. Dit is van groot belang voor de nieuwe manier van de jaarlijkse contributiebetaling, waar Joeri zich flink voor heeft ingezet deze maand. In plaats van de oldskool per e-mail te versturen factuur met voor elk lid handmatig over te maken bedrag en vervolgens handmatig na te lopen en herinneringen te sturen, heeft Joeri ervoor gezorgd dat vanaf dit jaar de betalingen via de website kunnen verlopen. Dit vraagt om even wat aanpassingsvermogen van ons bestuur en onze leden, maar maakt het penningmeesterschap in de toekomst zoveel makkelijker!

Op 1 maart is ook de nieuwsbrief voor het eerst in de nieuwe vorm verstuurd, met nieuwe rubrieken ‘van de redactie’. Jolien is deze maand samen met de website werkgroep verder gegaan met het vullen van deze rubrieken, waardoor de nieuwsbrief niet meer enkel uit huishoudelijke mededelingen bestaat, maar ook leuk leesvoer bevat. Mochten leden hier leuke input voor hebben, zeer zeer zeer welkom!

Online vergaderen
Maya heeft deze maand deelgenomen aan de themabijeenkomst van FBPN, het bureau waar wij bij aangesloten zijn voor de administratieve ondersteuning van de Damsté Groep. Er was een workshop te volgen over efficiënt online vergaderen, met mogelijkheden voor interactie tijdens een webinar en een online meeting. Ook werd Maya bijgepraat over de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ die vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle grote en kleine verenigingen en stichtingen, met een goed bestuur en continuïteit als doel. De nuttige informatie over deze twee onderwerpen, voor alle NVST-leden, zal uiteraard nog gedeeld worden.

Om het online vergaderen binnen onze vereniging te vergemakkelijken, heeft Joeri voor de ALV, het bestuur en de commissies en werkgroepen één betaald Zoom account geregeld. Zo kunnen alle NVST groepen, indien gewenst, gebruik maken van een betaald Zoom account, zonder tijdslimiet zoals bij de gratis versie. Mocht je als commissie of werkgroep hier gebruik van willen maken? Mail dan naar de secretaris (Jolien) op secretaris@nedverstottertherapie.nl

Bankzaken
Het veranderen van penningmeester heeft flink wat voeten in de aarde, als het gaat om het regelen van toegang tot de ABN rekening van de vereniging. Joeri is al maanden met de ABN aan het bellen, mailen, brieven, om ervoor te zorgen dat er twee verantwoordelijken toegang hebben tot de rekening met een betaalpas en internetbankieren. Het is gelukt! De betalingen kunnen weer uitgevoerd worden en er zal bekeken worden hoe dit in de toekomst bij wisselingen met niet al teveel gedoe geregeld kan worden.

Afstudeeropdrachten
Steeds vaker worden NVST-leden benaderd om deel te nemen of deelnemers te werven voor afstudeeronderzoeken over stotteren. Leuk en goed dat er studenten zijn met affiniteit met stotteren! Echter is de inhoud van onderwerpen of vragenlijsten niet altijd passend bij onze kennis en visie op stotteren. Het NVST bestuur beraadt zich over de juiste manier van aanpak in dit soort situaties. Welke NVST-commissies kunnen dit soort ‘dubieuze’ inhoud bekijken, beoordelen en aanschrijven? Wie spreken we hierop aan en hoe doen we dit met een juiste, verbindende en gelijkwaardige toonzetting? Kunnen wij ons als NVST-leden, vloeiendheidsspecialisten, aanbieden aan de HBO opleidingen logopedie om gebruik te kunnen maken van onze expertise als de begeleidende docent onvoldoende ervaring heeft? Wie geven er eigenlijk onderwijs over stotteren op de HBO opleidingen logopedie? Etcetera, etcetera, etcetera… Genoeg om samen uit te zoeken! Het ‘interimkabinet’ komt voor dit onderwerp toevallig exact op tijd, mooi!

Het recente afstudeeronderzoek waar NVST-leden door studenten over gemaild zijn, is het onderzoek over de Whispp app. Zoals jullie in de nieuwsbrief van december 2020 hebben kunnen lezen, heeft onze NVST werkgroep technologie toen al inhoudelijk contact gehad met Joris Calsterman, maker van de app. Op dit moment is de werkgroep technologie druk bezig met gesprekken over het afstudeeronderzoek en de twijfels en uiteenlopende meningen bij NVST-leden hierbij. De werkgroep komt hier zeker op terug bij de vereniging! Uiteraard is elk NVST-lid vrij om nu al wel/niet deel te nemen of feedback te sturen naar afstudeeronderzoekers.

 

Kortom: maart roerde weer zijn staart! Op naar april; met eerst een lang paasweekend en wat extra licht door de zomertijd. Het interimbestuur zal voor het eerst samenkomen en kijken welke zaken opgepakt dienen te worden. Joeri geeft nog de aftrap voor de contributie betalingen, Jolien start met de voorbereidingen van de ALV en Maya houdt zich bezig met de SEB activiteiten. En er zal vast nog vanalles voorbij komen! 🙂

Leave a Reply