Whispp applicatie

We hebben als NVST werkgroep Technologie videocalls gehad met Joris Castermans, die de applicatie Whispp ontwikkelt, een applicatie die spraaktechnologie bevat die fluisteren zonder vertraging kan omzetten naar normale stem met intonatie. Het uiteindelijke idee is dat Whispp kan worden gebruikt tijdens telefoneren en videobellen voor mensen die ernstig stotteren. Whispp is nadrukkelijk niet bedoeld als ‘wondermiddel’ om nooit meer te stotteren of je erachter te verschuilen. Het is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt in situaties waarin het helpt en goed voelt. We hebben aan Joris een aantal vragen voorgelegd. Ook zoekt hij participanten voor onderzoek naar de effecten van fluisteren op stotteren. Lees hieronder verder.

 

Participanten gezocht voor onderzoek naar de effecten van fluisteren op stotteren (J.Castermans e.a)

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als mensen die stotteren fluisteren, zij ontspannen en (vrijwel) vloeiend spreken. Daarom ontwikkelt de Leidse startup Whispp <https://www.whispp.com/>  spraaktechnologie die fluisteren zonder vertraging omzet naar de eigen normale stem met intonatie. Het uiteindelijke idee is dat Whispp kan worden gebruikt tijdens telefoneren en videobellen. Whispp is nadrukkelijk niet bedoeld als ‘wondermiddel’ om nooit meer te stotteren of je erachter te verschuilen. Het is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt in situaties waarin het helpt en goed voelt.

Momenteel wordt een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de directe en korte termijn effecten van fluisteren op stotteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door stotterwetenschapper Robert van de Vorst PhD (Université de Montreal, Canada) in samenwerking met dr. Kurt Eggers en dr. Sabine van Eerdenbrugh (Thomas More Hogeschool Antwerpen, België) en het National eHealth Living Lab (Leiden, Nederland).

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder mensen die hevig stotteren en bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Invullen van een online vragenlijst (alleen dit invullen is ook waardevol als men besluit verder niet te participeren aan de rest van het onderzoek!)
  2. Online interview van ca. 30 min. waarin de directe invloed van fluisteren wordt onderzocht.
  3. Periode van 3 weken waarin de korte termijn invloed van fluisteren wordt onderzocht. Deelnemers wordt gevraagd om dagelijks te fluisteren en men kan een eerste prototype versie van de Whispp-app testen. Deze periode wordt afgesloten met het invullen van een vragenlijst over de ervaringen.

Zoals gezegd is alleen het invullen van de online vragenlijst al zeer waardevol, waarin als laatste  wordt gevraagd of men wil deelnemen aan de twee opvolgende stappen van het onderzoek. Voor meer informatie over Whispp zie https://www.whispp.com/.

 

De volgende vragen over de applicatie en de ontwikkeling van de app hebben wij aan Joris Castermans gesteld:

Waarom heb je dit ontwikkeld? Wat is het doel van Whispp?

Ik stotter zelf al mn hele leven. Ik ben geen erg zware stotteraar maar zit zo nu en dan lekker vast. Omdat ik van nieuwe technologie houd, heb ik lang nagedacht hoe ik zwaar stotterende mensen zou kunnen helpen mbv technologie.  Op een gegeven moment kwam het inzicht dat fluisteren zeer positief werkt op de vloeiendheid van het spreken. En voor dat het enorm veel rust geeft. Vooral dit laatste vind ik belangrijk aangezien stotterend spreken zo enorm veel energie van je vergt.  Het doel van Whispp is om mensen die zwaar stotteren in eerste instantie ontspannen telefoongesprekken te kunnen laten voeren. Het is dus absoluut niet bedoeld als wondermiddel om nooit meer te stotteren. We hopen dat bij frequent gebruik van Whispp, mensen meer zelfvertrouwen krijgen, lekkerder in hun vel zitten en daardoor ook beter gaan spreken in het dagelijks leven, dus zonder Whispp. Of dat zo is, dat onderzoeken we. Whispp is overigens een commerciele activiteit. Ik heb vier man personeel in dienst, investeer er dus best veel geld in en ben op zoek naar potentiele investeerders een volgende ronde.

Hoeveel mensen willen jullie bereiken?

Ik reken als primaire doelgroep nu op 5% van de 1% van de bevolking die stottert. Dat zijn voor NL dus 8.500 mensen. Ik ben erg benieuwd naar jullie gevoel of dit percentrage van 1% dat altijd wordt genoemd, ook daadwerkelijk klopt. Mij lijkt het namelijk aan de hoge kant.. Verder zijn potentiele doelgroepen patiënten met stemband verlamming en spasmodische dysfonie patiënten.. maar alle andere suggesties zijn van harte welkom! Het wordt ook internationaal uitgezet. Whispp is taalonafhankelijk. De vragenlijst die uitstaat is in het  Engels. We hebben de website nu in 5 talen, alleen de vragenlijst doen we in het Engels, anders zou dat te veel werk zijn. We krijgen nu uit de hele wereld reacties terug.

Het interesseert mensen, want fluisteren werkt gemiddeld 85% stotterfrequentie verlagend, blijkt uit diverse papers: zie  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2756326/ Om dit verder te onderzoeken zijn we bezig met het opzetten van een pilot study. Hierin werk ik samen met stotterwetenschappers Robert van de Vorst (verbonden aan McGill University in Montreal Canada), Kurt Eggers van Thomas More (Antwerpen) en het National eHealth Living Lab www.nell.eu in Leiden, dat zich richt op de validatie van eHealth applicaties.
Op dit moment is de testfase van Whissp al gestart. Er is ook een student logopedie gestart vanuit Fontys Hogeschool die ons gaat helpen met verder onderzoek en afnemen SSI interviews.

Hebben jullie marktonderzoek gedaan?

Dat is volop in gang. Van de stotteraars die op www.whispp.com in hebben gevuld (56) wil 50 (=89%) meedoen. Dus dat is een eerste indicatie dat we wel iets raken.

Wat is het verdienmodel?

In eerste instantie verkopen van belbundels. Gesprekken worden niet opgeslagen, de fluisterklanken worden in de cloud met een algoritme geconverteerd naar de stemhebbende klank. Het persoonlijke stemprofiel  (dat is eigenlijk een getal/vektor) wordt met een aantal minuten spraak bepaald, zodat het iemands eigen stem is. Deze spraakdata en ook dit profiel wordt op de account server opgeslagen, en met de strengste veiligheidsmaatregelen beveiligd.

Hoe werkt de app : verandert er iets aan stem of wordt die alleen versterkt?

Met AI (kunstmatige intelligentie) wordt de fluisterspraak omgezet naar de stemhebbende stem, dus met intonatie/prosodie. Dat is nog nooit eerder gedaan.

 

Ter info:

SUMMARY WHISPP

Developmental stuttering is a speech fluency disorder that often has negative psychological consequences (e.g., anxiety, guilt, shame). Situations, such as using the phone, can especially invoke fear, anxiety, and increased stuttering. However, other conditions, such as whispering, usually induce substantially more fluency. The “Whispp” -app (currently in development, see also www.whispp.com) aims to utilize this phenomenon, enabling persons who stutter to whisper (fluently) on the phone, while the conversational partner perceives the normal (fluent) voice without latency.

The main objective of the current pilot-study is to assess both the immediate and short-term effects of whispering on stuttering frequency and overall quality of life in persons who stutter. We also assess whether there may be any potential harmful effects associated with regular whispering (e.g., hoarseness of the voice). To this end, participants who stutter (18-70 years old) will be tested on their speech fluency behaviors during normal speech and whispering during a video-call. Subjects will also have the opportunity to try out a prototype version of the app at home, where they can record and transform whispered speech and report their experiences with whispering during daily life. At the end of this trial period (3 weeks), we will ask subjects about their experiences with whispered communication and measure their stuttering severity and quality of life once more to assess any potential change in fluency and overall well-being.

Regular whispering may have several benefits for persons who stutter, including increases in fluency. Specific negative side effects, such as hoarseness, may occasionally occur but are generally not expected due to the recommended restricted use of whispered speech (approx. 5-10 min every two days)

Leave a Reply