Nieuwe inlogmanier NVST website

By 27 december 2020 NVST organisatie

De website is veranderd! Alle informatie die achter de inlog te vinden was, is nu ondergebracht onder het menu-item ‘Ledenportaal’, enkel zichtbaar wanneer je bent ingelogd als lid.

Op 23 december jl. hebben alle leden en aspirantleden een mail gekregen over de nieuwe manier van inloggen op de NVST website. Daarna ontvingen zij een persoonlijke mail om hun wachtwoord aan te maken èn een lidmaatschap ‘aan te kopen’ op de website, om zo voortaan het recht te hebben om persoonlijk in te loggen. De oude manier van inloggen werkt niet meer.

De websitebeheerders hopen dat de uitleg in de mail duidelijk genoeg was en dat het iedereen lukt om deze dagen hun persoonlijke inlog te realiseren. LET OP: het zijn dus TWEE acties! 1. Het aanmaken van een wachtwoord middels jouw persoonlijk ontvangen mail. 2. Het ‘aanschaffen’ van het lidmaatschap via de link bij stap 3 uit de mail.

Vragen of hulp nodig? Mail naar Joeri & Jolien via websitebeheer@nedverstottertherapie.nl

Binnenkort zullen de begunstigers, ereleden en gepensioneerde leden ook een uitnodiging ontvangen, zodat zij voortaan ook kunnen inloggen op de website en de voor hen relevante informatie kunnen bekijken. In de toekomst zal de website verder worden verbeterd en uitgebreid.

Leave a Reply