Interview over veranderende zorg

By 23 december 2020 SEB commissie

“We moeten laten zien wat we in huis hebben”

Om de stijgende kosten een halt toe te roepen, gaat de organisatie van de zorg ingrijpend veranderen. Het nieuwe beleid wordt geduid als ‘Positieve Gezondheid’ en ‘De juiste Zorg op de juiste Plek’. Niet het verhelpen van een stoornis staat centraal, maar het welbevinden en functioneren van de cliënt of patiënt. Logopedisten/stottertherapeuten werken al jaren op deze manier. Het ‘nieuwe’ beleid biedt logopedisten/stottertherapeuten daarom de kans om zich te positioneren als specialisten, vinden Karin Derks en Caroline Nater.

Ik sprak ze via Zoom.

Karin Derks is logopedist/stottertherapeut van bij Pure Communicatie in Venlo. Caroline Nater is logopedist/stottertherapeut bij spraak-taal-stottercentrum Rijnland. Karin en Caroline zijn samen met Ronald Verbeek en Maya de Graaff lid van de commissie SEB.

 

1.  Wat betekent ‘Positieve Gezondheid’?

“De term Positieve Gezondheid geeft een nieuwe draai aan de gezondheidszorg”, vertelt Karin Derks. “Tot nu toe was het systeem van de gezondheidszorg gericht op het wegwerken van de klacht. Met de term Positieve Gezondheid neemt de overheid een nieuw uitgangspunt in.  Het gaat niet meer over het wegwerken van een klacht, maar om het verbeteren van de kwaliteit van leven. Vragen die daarbij horen zijn: welke impact heeft de klacht op lichamelijk niveau en op het dagelijks functioneren? Welke impact heeft de klacht op participatie, zingeving en kwaliteit van leven? Positieve Gezondheid legt de regie over de kwaliteit van leven bij wie die hoort, namelijk bij de patiënt.”

 

2.  Waarom moet de zorg veranderen?

Caroline Nater: “De gezondheidszorg werkt al zestig jaar stoornisgericht. Dat blijkt te leiden tot steeds maar stijgende kosten binnen de gezondheidszorg.  Er móet iets veranderen. Onder de noemers Positieve Gezondheid (PG) en de juiste Zorg op de juist Plek (JZJP) wil de overheid dat de gezondheidszorg zich niet alleen meer richt op ‘Je bent ziek en we moeten je ziekte oplossen’. De zorg moet veel breder gaan kijken. Niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de beleving van de ziektelast.”

Positieve Gezondheid, de nieuwe manier van werken voorkomt overbehandeling en de bijbehorende kosten. In een pilot van huisartsen die meer tijd kregen voor patiënten, bleken er minder verwijzingen naar ziekenhuizen nodig te zijn.  Dit bleek kostenbesparend en positief voor patiënten.”

 

3.  Wat betekent dit voor ons, stottertherapeuten?

Karin: “Stottertherapeuten werken eigenlijk altijd al op de ‘nieuwe’ manier. Wij zijn gewend om verschillende deelgebieden bij de behandeling te betrekken. We werken niet alleen stoornisgericht. Het leren omgaan met de klacht opdat de kwaliteit van leven verbetert, is juist een van de belangrijkste pijlers van de therapie. Volwassenen die stotteren, hebben daar vaak hun hele leven al last van.”

“Positieve Gezondheid is een grote beweging binnen de het gezondheidszorg systeem aan het worden. Het is het uitgangspunt voor het nieuwe beleid. Omdat wij al jaren zo werken, biedt het nieuwe beleid ons de kans om onze positie als specialist te bekrachtigen. Deze kans willen we graag benutten.”

 

4.  Wat maakt Positieve Gezondheid tot een kans voor stottertherapeuten?

Caroline: “Wij willen onze meerwaarde als logopedist/stottertherapeut, en daarmee ons specialisme, graag over het voetlicht brengen. Wij zijn allemaal gespecialiseerd én lid van de EFS, waarvoor we eens in de drie jaar onze kwaliteit als stottertherapeut internationaal moeten aantonen. In ons werk met chronische klachten zijn we – conform het toekomstig beleid – gefocust op de zelfregie van onze cliënten. Wij handelen dus al volgens het concept van de positieve gezondheid, alleen zijn de zorgverzekeraars hier nog niet van op de hoogte. Ze zijn onvoldoende geïnformeerd over de manier van werken van logopedisten/stottertherapeuten. “

Karin: “De traditionele gezondheidszorg is gericht op het oplossen van de stoornis. Logopedisten/stottertherapeuten kijken anders. Wij richten ons op de mens en zijn of haar functioneren in de maatschappij. We zijn dus voorlopers. Wij willen hierin gezien worden en ons positioneren. Het manifest, dat door een aantal collega’s is geschreven, biedt een mooie start om daar in de praktijk vorm aan te geven”

 

5.  Wat levert die erkenning als specialist ons op?

Caroline: “Een beter tarief, maar daar ligt niet onze kans van slagen. Wij willen graag onze meerwaarde laten zien. Logopedisten/stottertherapeuten zijn specialisten, geregistreerd in het EFS register. De kennis en kunde die dat EFS-lidmaatschap vertegenwoordigt is niet gering en van extra waarde bovenop de kennis van de all round logopedist. De NVLF wil geen specialisme binnen de logopedie. Er zijn ontwikkelingen waarin gewerkt wordt naar een vast, gelijk behandelgemiddelde voor alle stoorniscodes. Daarmee verliezen we niet alleen onze autonomie en onze zelfstandigheid, maar ook ons uurtarief. Overigens staat het uurtarief en onze prestatiecode steeds weer ter discussie in de gesprekken tussen NVLF en zorgverzekeraar.”

 

6.  Hoe nu verder?

Caroline: “Het streven waar binnen het zorgverzekeringsstelsel nu naar toegewerkt wordt, is ‘één budget voor de hele eerste lijn’. Wij zullen ons naar de zorgverzekeraar toe moeten profileren als specialist om aanspraak te kunnen maken op het budget dat straks onder de paramedici verdeeld gaat worden. We kunnen kiezen tussen passief afwachten of profileren. Wij willen laten zien wat wij in huis hebben. De tijdgeest is er rijp voor. De SEB moet de leden informeren, zodat die weten wat er speelt en de NVST gaan steunen. De NVST moet zich profileren door te zeggen hoe het kijkt naar de ontwikkelingen. We willen ons sterk maken, dus moeten we een sterk verenigde NVST hebben. De Manifestgroep heeft dit al in gang gezet. De SEB probeert met dit strategisch document heel gericht de volgende stap te gaan zetten bij de zorgverzekeraar.

We willen alle leden oproepen om mee te doen aan de online studie-ochtend van de SEB op 30 januari: ‘Ontwikkelingen in de gezondheidszorg: kansen voor de profilering van de stottertherapeut’. Als iedereen goed geïnformeerd is, kunnen we samen sterk staan voor ons specialisme ‘stottertherapie’.”

Hier eindigt het vraaggesprek. We zwaaien nog even, geven elkaar een ‘duim’ en drukken op ‘leave’. Dank voor jullie uitleg Karin en Caroline, en tot de 30e januari!

Marjon Bremer, lid PR-commissie NVST samen met Anne Schuddeboom en Janneke den Ouden

Leave a Reply