Update extensieve oefengroepen

Beste leden van de NVST,

Vanuit de commissie extensieve oefengroepen is het volgende te melden.

De voorwaarden ten aanzien van het geven oefengroepen binnen je eigen praktijk zijn dit jaar alleen heel licht veranderd bij Zilveren Kruis. Bij Zilveren Kruis moet in het protocol het volgende worden opgenomen: ‘de verwachte eigen trainingsactiviteit van de deelnemer buiten de contactmomenten met de zorgaanbieder’. Dit staat niet specifiek in de door ons gemaakte protocollen, maar er wordt in de protocollen wel gerefereerd aan ‘het in praktijk brengen buiten de deur’. Ik denk dat dat het gevraagde van ZK oplost.

Daarnaast stelt CZ dat er tijdens de bijeenkomsten geen derden aanwezig mogen zijn. De protocollen voldoen volgens ons zodoende aan de voorwaarden. De protocollen, ook weer passend voor 2021, zijn op de website van de NVST te vinden, bij het zesde kopje achter het inloggedeelte.

Daarnaast zouden we graag weten of er gebruik gemaakt wordt van de protocollen en of er wensen zijn vanuit de leden voor een aanpassing. Indien dit het geval is, graag mailen naar ondergetekende.

Namens de commissie extensieve oefengroepen,
Ronald Verbeek

Leave a Reply