Inventarisatie deelname aan ALV 16 mei 2020

By 30 maart 2020 ALV'en

Beste NVST-leden, aspirantleden en begunstigers,

Allereerst willen wij, het NVST bestuur, al onze (aspirant)leden en begunstigers complimenteren met het harde werken en flexibele inzet om onze te leveren zorg als logopedisten in deze hectische tijd voort te zetten. Het is niet gemakkelijk om in zo’n korte tijd ons werk aan te passen naar een andere manier van communiceren, terwijl communicatie juist ons vak is! Het is bewonderenswaardig om te zien hoe er wordt samengewerkt en doorgezet. Complimenten!

In deze tijd worden veel activiteiten afgelast of op een andere manier uitgevoerd. Op zaterdag 16 mei 2020 staat de eerstvolgende NVST ALV gepland. Wij hebben als bestuur besloten om deze wel door te laten gaan, omdat wij de onderlinge verbinding die de ALV biedt, juist niet willen overslaan. De ALV zal echter niet live in Utrecht, maar digitaal via Microsoft Teams plaats gaan vinden. Wij gaan als bestuur hiermee aan de slag en sturen jullie een maand van tevoren de uitleg en stukken voor de ALV in een aparte nieuwsbrief.

Omdat dit allemaal nieuw is, vinden wij het prettig om te weten of er genoeg aanwezigen zijn om dit voor te organiseren. Graag ontvangen wij dan ook van iedereen die er (waarschijnlijk) bij is, een reply of e-mail naar bestuur@nedverstottertherapie.nl, zodat wij weten of het rendabel is om hiermee aan de slag te gaan. Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

Else Rozema, penningmeester NVST
Nathalie van der Ploeg, secretaris NVST
Jolien van der Heijden-Uijenkruijer, vice-voorzitter NVST

PS. Over de halfjaarlijkse aansluitende studiemiddag volgt nog bericht.

Join the discussion One Comment

Leave a Reply