Jaarlijks NVST-NVLF overleg

By 29 februari 2020 NVST organisatie

Op 20 februari zijn Jolien van der Heijden-Uijenkruijer (NVST vice-voorzitter) en Maya de Graaf (NVST SEB-commissielid) naar het NVLF bureau in Woerden afgereisd voor het jaarlijks NVST-NVLF overleg. Namens de NVLF waren Boudewijn de Groot en Marliek Schulte aanwezig.

Tijdens het overleg zijn bezigheden en aandachtspunten van de NVLF en van de NVST gedeeld. De NVLF richt zich momenteel zoals bekend uit hun nieuwsbrieven o.a. op hun organisatiegraad, regionalisering, het kostenonderzoek, de kennisagenda, opzetten van een stimuleringsfonds binnen de NVLF voor innovatie en het opstarten van platforms/communities. De NVST ziet zichzelf als een sterke logopedische vereniging op het gebied van organisatie, vernieuwing, digitalisering, vakinhoud en nog veel meer. Daarom is nogmaals aan de NVLF aangeboden dat zij meer beroep op de NVST mogen doen voor vakinhoudelijke ondersteuning in besluiten en overleggen.

De NVLF heeft aangeboden dat zij de NVST ook inhoudelijk en/of financieel kunnen ondersteunen, zoals bij PR-acties rondom Wereldstotterdag of administratieve werkzaamheden. Bij de NVLF zijn tegenwoordig meerdere communicatieadviseurs werkzaam, die ingeschakeld kunnen worden.

Ook attendeerde Marliek Schulte logopedist-stottertherapeuten op de mogelijkheden rondom de nieuwe prestatie meekijkconsult, als een logopedist-stottertherapeut door een collega logopedist geconsulteerd wordt over een cliënt.

Jolien en Maya benoemden opnieuw de zorg en teleurstelling rondom het besluit van de NVLF en hogescholen om geen specialisaties door te voeren. Door Jolien en Maya is benadrukt dat de kwaliteit van de behandeling van vloeiendheidsstoornissen voorop staat, met vervolgens pas een eventueel hoger tarief. De gewaarborgde kwaliteit middels de ECSF-opleiding en het EFS-register is nogmaals besproken. De NVLF zal uitgebreidere informatie over het besluit specialisatie met de NVST delen.

De voortvloeiende zorgen uit het besluit specialisatie rondom het behoud van het NVLF register stotteren door zorgverzekeraars is ook nogmaals benoemd, met het verzoek de NVST te betrekken bij eventuele overleggen hierover in de toekomst. De NVLF zal de ontwikkelingen delen met de betrokken werkgroepen en besturen.

Ook wordt afgesproken dat het NVST met meer regelmaat, in ieder geval voorafgaand aan elke ALV, bij de NVLF zal informeren naar de recente ontwikkelingen.

Al met al was het een prettig gesprek, waarbij de ontwikkelingen binnen de logopedie-stottertherapie goed naar voren zijn gekomen.

Leave a Reply