Informatie t.b.v. EFS herregistratie

Sommige collega’s zijn inmiddels weer aan het herregistreren. Als je dit gaat doen, is het handig om te weten dat wanneer je het portfolio indient, alle gegevens opgeslagen blijven in de vorm van back-ups. De ingediende documenten zijn alleen dan niet meer zichtbaar (die velden zijn leeg), omdat ze in principe zijn ingeleverd voor beoordeling. Wel blijft het urenaantal zichtbaar voor de drie categorieën ‘Professional activities’, ‘Continued professional development’ en ‘Discussion groups on fluency disorders’.

Om te zorgen dat er niet te snel op de submit-knop wordt gedrukt om het portfolio in te dienen, krijg je tegenwoordig eerst een waarschuwing. Wanneer het portfolio is ingediend, ontvangt je als verzender een automatische e-mail met het bericht ‘You have now succesfully submitted your portfolio’. De EFS-beoordelaar kan het ingediende portfolio nu inkijken.

Meer informatie over de EFS herregistratie en bijbehorende formats zijn terug te vinden op het inloggedeelte van onze website.

Leave a Reply