Verzoek aan ECSF mentoren

By 29 januari 2020 Opleidingscommissie

De NVST verwelkomt jaarlijks nieuwe aspirantleden en aspirantlidmaatschappen worden omgezet in volwaardige lidmaatschappen. Om potentiële NVST-leden te werven, hebben wij hun stagebegeleiders nodig.

Logopedisten die de ECSF-opleiding volgen kunnen alvast aspirant-lid van de NVST worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Na het afronden van de ECSF-opleiding is het mogelijk om lid van de NVST te worden, met een contributie van 115 euro per kalenderjaar. Huidige ECSF-studenten zijn nog niet altijd bekend met de (voordelen van) de NVST. Daarom hierbij de vraag aan hun mentoren om hen hierop te attenderen. Je kunt hen verwijzen naar deze pagina van de website en deze folder doorsturen met meer informatie over allerlei facetten van het stottertherapeutschap in Nederland. Hoe meer zielen hoe meer vreugd (en kennis..)!

Bij voorbaat dank

Leave a Reply